Vår webbplats använder cookies

Trygghetfronden Fastigo-LO och Trygghetsrådet Fastigo använder nästan bara det som kallas sessionscookies som lagras på din dator under tiden du använder webbplatsen, sedan försvinner de.

Vad är cookies? En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies.

Den ena typen av cookie kallas sessionscookie. Under tiden du besöker en sajt, lagras den här cookien temporärt i din dators minne, för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den andra sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte webbplatsen.

Varför använder vi cookies? Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Vissa funktioner kräver användning av cookies för att fungera, andra underlättar för dig som besökare.

Hur kontrollerar jag användningen av cookies? Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator, eller välja vilken typ av cookies som ska användas, kan du ställa in detta i inställningarna på din webbläsare.

Så hanterar vi personuppgifter

För att Trygghetsfonden Fastigo-LO (TFL) och och Trygghetsrådet Fastigo (TRF) ska kunna ge dig rådgivning och stöd behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vår behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar och regler om dataskydd och hantering av personuppgifter.

TFL och TRF är ansvariga för den behandling av personuppgifter som behöver göras i verksamheterna. Ändamålet styrs av uppdragen som beskrivs i respektive trygghets- och omställningsavtal.

Hur samlar vi in dina personuppgifter? Förutom de uppgifter som du ger oss, eller som vi får när vi har kontakt med dig (till exempel via telefon eller e-post), kan det hända att vi får personuppgifter om dig från någon annan, en så kallad tredje part. Till exempel när din arbetsgivare ansöker om omställningsstöd för din räkning.

Samarbete med andra. För att kunna fullfölja våra åtaganden behöver vi ibland ta hjälp av andra, till exempel konsulter, både i omställningsstödet och i vår förebyggande verksamhet. Vi använder också externa leverantörer för våra IT-system. De får ta del av och behandla dina personuppgifter för vår räkning. Detta reglerar vi med ett personuppgiftbiträdesavtal mellan oss och dem. Genom avtalen ser vi till att de som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss hanterar det på ett säkert sätt och enbart för det uppdrag vi har gett dem. Det är fortfarande TFL och TRF som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Ibland lämnar vi dina uppgifter vidare. När vi behandlar dina personuppgifter kan det hända att vi är skyldiga att lämna ut uppgifter om dig till myndigheter eller våra samarbetspartners. Sådana samarbetspartners är till exempel HR-Huset AB via medarbetare från Fastigo AB vid utbetalning av avgångsersättning, AGE, eller andra ersättningar och premier för försäkringar.

När du ansöker om omställningsstöd. För att kunna ge dig stöd på resan mot en ny sysselsättning behöver TFL och TRF dina personuppgifter. De får vi dels genom att du och din arbetsgivare i anmälan ger oss uppgifter, dels av information som du ger din rådgivare. Exempel på uppgifter vi samlar in: personnummer, namn, kontaktuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, löneuppgifter eller uppgifter om din nuvarande situation.

Kontaktpersoner, konsulter och andra samarbetspartners. TFL och TRF behöver ha kontaktpersoner i anslutna organisationer för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi behöver även information om konsulter, underleverantörer och andra samarbetspartners. Exempel på uppgifter vi samlar in: kontaktuppgifter, korrespondens mellan parter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter? Vi lagar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna ge dig det stöd du har möjlighet till eller för att kunna genomföra andra uppdrag enligt TFL och TRF:s respektive efterskyddsperioder. Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som anges i integritetspolicyn för att vi ska kunna uppfylla andra rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. Då är det bara de uppgifter som krävs för att uppfylla just de skyldigheterna (i till exempel enligt bokföringslagen, 1999:1078) som sparas.

Dina rättigheter. När du är registrerad hos oss och vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Rättigheterna innebär i korthet att du ska gå information om hur dina personuppgifter behandlas och du ska kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Konkret betyder det att du har rätt att få ett registerutdrag över de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att komplettera, radera och begränsa användningen av uppgifterna. Om du vill radera uppgifter som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag kan du inte ta del av våra erbjudanden.

Datainspektionen. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Frågor? Om du har frågor som rör TFL och TRF:s behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Marie Windmar på 08-676 69 20.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse.  Läs mer om cookies och GDPR här.